UITNODIGING Webinar SFDR 8 juli 2021 om 16:00

De EU heeft haar ambities op het gebied van duurzaamheid neergelegd in het EU Actieplan voor Duurzame Financiering. De Informatieverordening (Sustainable Finance Disclosure Regulation) en Taxonomieverordeningmaken daar deel van uit.

Hoe moet er gerapporteerd worden over duurzaamheidsrisico’s, tegen welke implementatievraagstukken lopen financiële organisaties aan en op welke wijze    kunnen financiële organisaties de implementatie afstemmen op hun duurzame ambities? Tijdens het webinar worden deze vragen beantwoord.

Het webinar wordt in het Nederlands gegeven via MS Teams. Het wordt een interactieve sessie met voldoende ruimte voor het stellen van vragen. Als je een vraag hebt die je graag door onze sprekers behandeld zou zien, stuur die dan voorafgaand aan het webinar naar  info@addition.nu

Addition Knowledge House organiseert samen met 4ESG Consulting  op donderdag 8 juli 2021 van 16-17 uur een webinar met de volgende onderwerpen:

Sessie #1 – 30 Juni 2021  16.00 – 16.20

Wetgeving, alle ins en out.

Miranda Haak, partner bij 4ESG Consulting

De nieuwe Europese duurzaamheidswetgeving raakt alle financiële instellingen. Ook als een instelling niets of weinig met duurzaamheid doet, zal actie moeten worden ondernomen. De nieuwe wetgeving is omvangrijk en complex. Miranda zal terugblikken op hoe financiële partijen level 1 van de SFDR hebben geïmplementeerd, wat de vereisten zijn vanuit SFDR level 2 en de Taxonomie en wat de raakvlakken zijn van deze verordeningen.

Miranda Haak

Miranda is partner bij 4ESG Consulting. Zij heeft 23 jaar gewerkt voor advocatenkantoren, toezichthouders, vermogensbeheerders, hypotheek- en kredietverstrekkers, gereglementeerde beurzen. Miranda is advocaat gespecialiseerd in milieu- en financieel recht, milieukundige en programmamanager. Zij is tevens commissaris bij Afvalzorg N.V.

Miranda.haak@4esgconsulting.nl

www.4esgconsulting.nl

Sessie #2 – 30 Juni 2021  16.20 – 16.40

Rapportages over duurzaamheidsrisico’s

Harm Prins, partner bij DEX Data Explorers

Na de inwerkingtreding van de EU Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) zijn vanaf 10 maart 2021 veel deelnemers aan financiële markten en financieel adviseurs onderworpen aan nieuwe rapportageverplichtingen. SFDR schrijft regels voor om zowel de integratie van duurzaamheidsrisico’s in beleggingsprocessen als de rapportage aan beleggers te bevorderen. Ter ondersteuning van de SFDR-processen biedt Addition  DEX Regulatory Suite voor SFDR. DEX RS genereert wettelijke rapportages met behulp van de SFDR-specificaties.

Harm Prins

Harm is partner bij DEX Data Explorers, specialist in Regulatory reporting. Harm is bestuurlijk informaticus en heeft een ruime ervaring in de overheid, de verzekeringsbranche en de bancaire wereld, waarbij de focus de laatste jaren vooral ligt op inrichting van regulatory reporting en datamanagement. Binnen DEX Data Explorers is Harm eindverantwoordelijk voor de ontwikkeling van het pakket DEX Regulatory Suite. Addition is business partner van DEX Data Explorers.

harm@addition.nu

www.addition.nu

 Sessie #3 – 30 Juni 2021  16.40 – 17.00

Implementatie SFDR

Bas Knol, partner bij 4ESG Consulting

Financiële instellingen hebben verschillende ambities op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB). Dat zie je niet alleen terug in instrumenten die worden ingezet om deze MVB-ambities te realiseren, maar ook in de wijze waarop duurzaamheidswetgeving wordt geïmplementeerd. Bas zal stil staan bij de relatie tussen het ambitieniveau en hoe de SFDR en Taxonomie kunnen worden geïmplementeerd en tegen welke implementatievraagstukken financiële instellingen aanlopen.

 Bas Knol

Bas Knol is partner bij 4ESG Consulting. Hij heeft 30 jaar gewerkt voor vermogensbeheerders, pensioenfondsen, banken en verzekeraars. Vanaf 2014 adviseert hij financiële instellingen over maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB). Bas is organisatiesocioloog, register beleggingsanalist (RBA), register pensioenbestuurder (RPB) en gecertificeerd privacy professional. Hij is penningmeester bij stichting True Nature Foundation.

Bas.Knol@4esgconsulting.nl

www.4esgconsulting.nl

 Wilt u zich aanmelden dan kunt u een mail sturen naar info@addition.nu.