Tien navigatiepunten voor goede toepassing CSRD volgens de AFM

Transparant rapporteren is mogelijk.

De dubbelematerialiteitsanalyse speelt een sleutelrol bij de richtlijn duurzaamheidsverslaggeving, de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

Deze geeft gebruikers van jaarverslagen inzicht in de impact, kansen en risico’s op het gebied van duurzaamheid en kan input bieden voor de strategische koers van een onderneming.
De boodschap van de AFM is duidelijk: ondanks de uitdagingen is het mogelijk om hier transparant over te rapporteren. Dit blijkt ook uit de goede voorbeelden die ze nu al tegenkomen.

Hieronder de 10 navigatiepunten op een rijtje:

Stakeholder engagement:
laat zien hoe stakeholders worden meegenomen

1. Wees transparant over de representativiteit van stakeholder engagement.
2. Laat de ontvangen input van stakeholders zien.

Due diligence:
inventariseer de duurzaamheidseffecten:

3. Inventariseer duurzaamheidseffecten via due diligence.
4. Gebruik internationale handvatten, zoals OESO-richtlijnen.
5. Geef de relatie weer tussen due diligence en de dubbelematerialiteitsanalyse.

Dubbelematerialiteitsanalyse:
licht analyse transparant toe

6. Maak de rol van de waardeketen inzichtelijk.
7. Koppel de bedrijfsactiviteiten aan geïdentificeerde materiële onderwerpen.
8. Geef inzicht in de materialiteitsbepaling van duurzaamheidsonderwerpen.
9. Breng de materialiteit van impact, kansen en risico’s in beeld.
10. Geef de relatie weer tussen impact en risico op korte en lange termijn.

Succes met de inrichting van uw CSRD rapportage!