Nieuwe taxanomieën van DGS

DEX Regulatory suite is al aangepast

DGS (Depositogarantiestelsel) verwijst naar het depositogarantiestelsel dat binnen de Europese Unie (EU) is opgezet om depositohouders te beschermen in geval van een bankfaillissement. Elke lidstaat van de EU is verplicht om een dergelijk stelsel te hebben om de spaartegoeden van individuen tot een bepaald bedrag te garanderen, meestal tot €100.000 per persoon per bank. De exacte regels en bedragen kunnen per land verschillen.

Rapportage in het kader van het DGS heeft betrekking op de informatie die banken en financiële instellingen moeten verstrekken aan de bevoegde autoriteiten om ervoor te zorgen dat het depositogarantiestelsel correct kan functioneren.

Deze rapportage omvat vaak gegevens zoals:

Deposito-informatie:

Banken moeten gedetailleerde informatie verstrekken over de deposito’s van hun klanten, inclusief het bedrag, de rekeninghouder(s), de looptijd, enzovoort.

Bankinformatie:

Informatie over de bank zelf, zoals financiële situatie, activa, passiva en andere relevante financiële gegevens.

Risk Assessment:

Beoordeling van het risico dat een bank failliet gaat en hoe dit de stabiliteit van het financiële stelsel kan beïnvloeden.

Scenario-analyses:

Het uitvoeren van verschillende financiële scenario’s om te begrijpen hoe het depositogarantiestelsel zou reageren in geval van een bankfaillissement.

Liquiditeitsinformatie:

Informatie over de liquiditeitspositie van de bank, dat wil zeggen hoeveel liquide middelen de bank beschikbaar heeft om aan haar verplichtingen te voldoen.

Rapportagetijdlijnen:

Banken moeten op regelmatige basis rapporteren, meestal maandelijks of kwartaal, om de actualiteit van de gegevens te waarborgen.

Tooling voor DGS-rapportage moet aan bepaalde eisen voldoen om nauwkeurige en tijdige rapportage mogelijk te maken:

Minimale tooling-eisen

Gegevensverzameling:

De tool moet in staat zijn om de benodigde gegevens uit verschillende interne systemen van de bank te halen, zoals boekhoudsystemen, klantendatabases enz.

Gegevensvalidatie:

De tool moet in staat zijn om de ingevoerde gegevens te valideren om ervoor te zorgen dat ze volledig en correct zijn.

Rapportagegeneratie:

De tool moet rapporten kunnen genereren in het vereiste formaat dat voldoet aan de specificaties van de bevoegde autoriteiten.

Gegevensbeveiliging:

Aangezien de gerapporteerde gegevens gevoelig zijn, moet de tool strenge beveiligingsmaatregelen implementeren om ongeautoriseerde toegang te voorkomen.

Automatisering:

Het is wenselijk dat de tool geautomatiseerde processen bevat om herhaalbare taken te stroomlijnen en menselijke fouten te minimaliseren.

Schaalbaarheid:

De tool moet schaalbaar zijn om te kunnen omgaan met een groot aantal rapportages van verschillende financiële instellingen.

Flexibiliteit:

Omdat de rapportagevereisten kunnen evolueren, moet de tool flexibel genoeg zijn om zich aan te passen aan veranderende regelgeving.

Het is belangrijk dat specifieke vereisten voor DGS-rapportage kunnen variëren afhankelijk van het rechtsgebied en de toezichthoudende instanties. Banken moeten nauw samenwerken met hun interne teams en softwareleveranciers om ervoor te zorgen dat hun rapportageprocessen voldoen aan de wettelijke vereisten. DEX Regulatory Suite voor DGS voldoet aan de laatste eisen van de Nederlandse Toezichthouder.

Benieuwd naar wat Regulatory suite voor u kan doen?

IK WIL MEER WETEN

BEL ONS

020-788423