Databases in plaats van rapportages

Op termijn leveren financiële-instellingen een database aan in plaats van rapportages.

In de toekomst zullen financiële instellingen waarschijnlijk geen traditionele rapportages meer indienen, maar eerder een database aanbieden aan toezichthouders.

Herken je het scenario waarbij de deadline voor het indienen van rapportages nadert? Op het laatste moment worden nog aanpassingen gemaakt in een Excel-bestand. De toezichthouder stuurt herinneringen en na een lange dag vol verhitte discussies wordt de rapportage uiteindelijk ingediend. De volgende dag herinner je je al niet meer welke last-minute wijzigingen zijn doorgevoerd. Dit leidt tot het verlies van de audit trail.

Rapportagedruk wordt alleen maar groter

In de huidige situatie ervaren financiële instellingen enorme druk van toezichthouders. Banken, verzekeraars en pensioenfondsen moeten een overweldigende hoeveelheid informatie verstrekken in het kader van Basel en Solvency. Het aantal rapportages is niet alleen groot, maar de wettelijke eisen veranderen ook voortdurend. Hoe kun je in deze situatie de benodigde tijd en kosten beheersen? Dit is een vraag die regelmatig wordt gesteld aan onze interim regulatory reporting professionals. In hun streven naar efficiëntie in het rapportageproces zijn ze uitgekomen bij DEX Data Explores, waarmee we in samenwerking een tool hebben ontwikkeld voor de Nederlandse markt: DEX Regulatory Suite.

DEX Regulatory Suite is een datapuntmodel dat gedetailleerd beschrijft welke waarde elk datapunt moet hebben en aan welke validatiecriteria het moet voldoen. Dit leidt tot een hoog niveau van automatisering doordat rapportagelayouts worden vastgelegd en rapportages altijd aan de eisen van de toezichthouder voldoen. Bovendien wordt de audit trail automatisch vastgelegd.

De toekomst: databases in plaats van rapportages

Wat betreft de toekomst, het is goed mogelijk dat over 5 tot 7 jaar de traditionele rapportageverplichtingen zoals we die nu kennen, zullen verdwijnen. Financiële instellingen zouden in plaats daarvan toezichthouders toegang kunnen geven tot een database waarop ze hun eigen analyses kunnen uitvoeren. Uiteraard zullen er strenge eisen worden gesteld aan deze database. Het datapuntmodel van DEX RS bereidt eigenlijk al voor op deze mogelijke situatie. Doordat je per datapunt kunt specificeren welke waarde het vertegenwoordigt, is het een flexibel model dat gemakkelijk kan worden aangepast aan veranderende omstandigheden.

DEX RS wint aan populariteit in de markt en helpt klanten om controle te behouden over hun rapportageverplichtingen. Onze consultants spelen hierbij een cruciale rol. Met hun diepgaande kennis van bijvoorbeeld Solvency, MESRAP of FTK beheren ze het implementatietraject. Dit vereist gevoeligheid voor de organisatie, vastberadenheid en de wil om er een succes van te maken.

Meer weten? https://dataexplorers.nl/regulatory-suite/