Addition en TommyTomato

Het thema “gratis lunch maaltijden op middelbare scholen” is een hot topic. Zelfs het kabinet overweegt gratis maaltijden te verstrekken. Reden voor Addition om dit aan te moedigen. Daarom hebben wij besloten TommyTomato te sponsoren. TommyTomato maakt van kinderen op de basisschool echte groente-eters. Dat doen zij door kinderen warme vegetarische lunches in de klas te leveren. In deze lunches zitten al de groenten die een kind op die dag nodig heeft. Ouders betalen voor de lunch.

Is dat nu echt nodig? Jazeker, op dit moment eet maar 1% van de kinderen in Nederland genoeg groenten. Dat komt vooral omdat we als een van de weinige landen in Europa, maar 1 keer per dag (vaak in de avond) groenten eten. Daarnaast wijst tal van onderzoek uit dat kansenongelijkheid in de lunchtrommel begint. Door ieder kind eenzelfde lunch aan te bieden verlaag je de kansenongelijkheid in de klas en verhoog je het levensgeluk van de kinderen.

TommyTomato vindt dat groenten leren eten voor ieder kind toegankelijk moet zijn en dat geld nooit de reden mag zijn om niet mee te doen. Daarom is Stichting TommyTomato opgericht.

Stichting TommyTomato

Stichting TommyTomato is er voor de ouders die de groentelunch van TommyTomato niet (geheel) kunnen betalen voor hun kind(eren). Uitgangspunt is dat de ouders altijd iets betalen en dat de stichting aanvult. Stichting TommyTomato wordt gesteund door bedrijven en particulieren die gezondheid van kinderen en kansengelijkheid een warm hart toe dragen. Sinds de oprichting in 2021 zijn er al meer dan 1.000 kinderen geholpen en vele tienduizenden groentelunches gedoneerd.

Meer informatie: www.tommytomato.nl