Addition Knowledge House 15 jaar!

Het was maandag  24 december 2007,  de dag voor kerst, toen Addition Knowledge House haar eerste inschrijving deed in de Kamer van Koophandel. Alhoewel die dag de zon niet scheen en de temperatuur zo om en nabij de nul graden schommelde werd Addition Knowledge House opgericht door het toenmalige KASBANK NV en Addition Group BV.

Doelstelling was simpel, het overnemen van Adabas Natural expertise van KAS BANK en het leveren van Microsoft-experts op het gebied van Microsoft .NET ontwikkelaars, Sharepoint en Biztalk deskundigen. Alhoewel we voortvarend te werk gingen kregen we nog wel het een en ander te verhapstukken. Zo deed de KvK een verkeerde inschrijving op het verkeerde adres en moest de OR overtuigd worden van de businesscase. Het verkeerde adres, een slooppand op de gracht, hielp niet mee aan de beeldvorming. De eerste jaren hebben we gefunctioneerd als resource allocatie centrum en in 2011 kregen we het outsourcings contract waarbij uiteindelijk 3 van de beoogde 20 medewerkers overkwamen naar Addition (in de gangen ook wel AKH genoemd).

Steeds
professioneler!

Met veel enthousiasme en plezier zijn we aan de slag gegaan en hebben 10 jaar lang het applicatiebeheer voor het mainframe voor onze rekening genomen. Een van de vereisten was dat we ISAE3402 type II gecertificeerd moesten zijn dus onze organisatie werd al snel geconfronteerd met allerlei controles die uiteindelijk resulteerden in het verkrijgen van de certificering. Omdat we ook voor andere klanten gingen werken leek het ons ook verstandig om een NEN4400 certificering te halen teneinde de cashflow in verband met de voorgenomen groei beter te kunnen sturen.

Gedurende de eerste jaren waren we gehuisvest op de Herengracht in het pand van de KAS BANK aan de Nieuwezijds Voorburgwal waar onze ontwikkelaars zaten.Daarna hebben we met z’n allen een tijd gezeten in het pand van de Slegte en zijn vervolgens verhuisd naar Weesp. Inmiddels zitten we al zo’n 5 jaar in Weesp en hebben het daar prima naar ons zin. Sinds 2015 zijn we een onafhankelijke speler in de markt geworden en leveren we diensten en oplossingen op het gebied van Assetmanagent, Regulatory Reporting en KYC-CDD.

De wereld is in beweging, van veelvuldig thuiswerken naar langzaam aan het opbouwen van het nieuwe normaal. Een gedeelte op kantoor en een gedeelte vanuit huis met als gevolg dat de sociale en persoonlijke contacten weer op gang zijn gekomen. Naast het sponsoren van de initiatieven “Power against Duchenne” en “Stichting Tommy Tomato” hebben we besloten met kerst een boom te schenken aan onze relaties die komt uit onze Addition Bos” in Madagaskar.  Deze boom kan  virtueel helemaal worden gevolgd.

Happy People,
Higher Output

De afgelopen Jaren hebben wij gewerkt aan de profilering van onze slogan Happy People, Higher Output”. We geloven echt dat indien mensen goed in hun vel zitten ze tot grotere prestaties komen hetgeen leidt tot minder verzuim en meer enthousiasme. We proberen dan ook zoveel mogelijk collega’s op deze wijze in te zetten bij onze opdrachtgevers. We kijken dus niet alleen of een collega voldoet aan de kennis en kunde die wordt vereist maar ook naar de fit bij de klant.
We zijn er trots op dat we ons 15-jarig bestaan mogen vieren en willen jullie enorm bedanken voor de prettige en plezierige samenwerking en wensen iedereen hele fijne feestdagen en een heel gelukkig en gezond 2023, een nieuw jaar met nieuwe kansen voor iedereen! Ook in 2023 zijn wij uw specialist in de financiële sector.