Addition Knowledge House BV (Addition) is eind 2007 opgericht in samenwerking met KAS BANK NV en sinds 2015 geheel zelfstandig. Addition is specialist in de financiële sector en biedt interim management en brokerage oplossingen voor haar opdrachtgevers; banken, verzekeraars, pensioenfondsen en –uitvoerders, asset managers en custodians.

Addition is ISAE3402 type II en NEN4400-1 gecertificeerd en heeft 80 medewerkers, allen met kennis en kunde van de sector op het gebied van Finance, Accounting, Reporting, Beleggingen, Risk en IT. Hierbij onderscheidt Addition zich door transparante, vaste tarieven voor al haar opdrachtgevers. Wij werken vanuit ons eigen netwerk en weten door jarenlange ervaring de juiste kandidaten te vinden voor onze opdrachtgevers. Bij Addition worden we gedreven door het meedenken met onze klanten. We zijn op de hoogte van de ontwikkelingen in de markt en weten hierdoor wat er speelt bij onze klanten.

Wij streven ernaar om onze opdrachtgevers optimaal te ondersteunen zodat zij zich kunnen richten op strategische bedrijfsvoering. Onze diensten bestaan naast recruitment dan ook uit het uitvoeren van Dimension projecten en DEX Regulatory Suite, waarmee onze opdrachtgevers op een efficiëntere manier aan de interne- en externe rapportageverplichtingen kunnen voldoen. In samenwerking met DNB organiseren wij seminars op het gebied van actualiteiten zoals EMIR, MiFID II en Outsourcing.

Onze geschiedenis

 • 2019
  SNA Keurmerk
 • 2018
  Nieuwe klanten en producten
 • 2017
  Lancering nieuw product, huisvesting & seminar DNB
 • 2016
  Uitbreiding commerciele activiteiten
 • 2015
  Zelfstandige organisatie
 • 2013
  ISAE3402 type II
 • 2011
  ISAE3402 en Application Management
 • 2009
  Uitbreiding activiteiten
 • 2007
  Oprichting Addition Knowledge House

SNA Keurmerk

Om de risico’s van inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk te beperken heeft Addition Knowledge House haar SNA keurmerk binnengehaald. Op basis van de huidige wetgeving lopen deze partijen het risico dat zij aansprakelijk worden gesteld voor verplichtingen uit arbeid die door de uitlener of (onder)aannemer niet zijn voldaan. Bedrijven met het SNA-keurmerk worden periodiek gecontroleerd op hun verplichtingen uit arbeid, waardoor het risico voor de inlener en uitbesteder van werk wordt beperkt. De ondernemingen met een SNA-keurmerk worden beoordeeld op hun verplichtingen uit arbeid, te weten: • De identificatie van de onderneming; • De aangifte en afdracht van (in Nederland) verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting; • Loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag; • Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland; • Het voorkomen van risico’s op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk. Dit alles met inbegrip van het administreren en bewaren van de vereiste documenten. Om te kunnen beoordelen of een onderneming aan de bovengenoemde verplichtingen voldoet, wordt de onderneming in de regel tweemaal per jaar geïnspecteerd door een geaccrediteerde inspectie-instelling.

Nieuwe klanten en producten

Het nieuwe Regulatory Reporting product van Addition Knowledge slaat goed aan in de markt. DEX regulatory suite, verzorgd de rapportages aan de toezichthouders voor zowel EBA, EIOPA, ESMA als DNB-rapportages. De laatste versies van Financieel Toetsingskader en Deposito Garantie Stelsel zijn verkrijgbaar in ons datapointmodel. Vanuit onze nieuwe kantoor in Weesp (aan het station) ontvangen wij veel kandidaten om goede invulling te kunnen geven aan de expansie binnen recruitment en interim-management voor onze nieuwe klanten.

Nieuw product, nieuw seminar en huisvesting

Addition Knowledge House brengt een nieuw product op de markt. Het betreft DEX regulatory suite, een tool die rapportages verzorgd aan de toezichthouders. Zowel EBA, EIOPA, ESMA als DNB-rapportage kunnen worden gerapporteerd. In mei 2017 organiseert Addition met DNB het seminar “Mifid II in de praktijk: to comply or not to comply". In juni is Addition verhuist naar haar nieuwe onderkomen in Weesp. Wij zijn blij dat we op een centraal gelegen nieuwe locatie zitten die goed bereikbaar is.

Uitbreiding commerciele activiteiten

De commerciële slagkracht van Addition wordt vergroot door het aantrekken van Djoeke Leistra als Director Client Management per 1 januari 2016. In oktober organiseert Addition samen met DNB het seminar “OTC Derivaten onder EMIR, to clear or not to clear”.

Zelfstandig

Addition gaat zelfstandig verder. Na 8 jaar intensief als partners te hebben samengewerkt besluiten de aandeelhouders dat het tijd is voor Addition om haar vleugels uit te slaan. KAS BANK NV blijft een van de belangrijkste klanten voor Addition.

2013 ISAE3402 type II

ISAE3402 type II verklaring is binnen. Hiermee laat Addition zien volledig in control te zijn.

2011 ISAE3402 en Application Management

In juni 2011 onze eerste ISAE3402 type I verklaring van Auditor verkregen. Deze certificering is vereist voor het beheren van Mainframe applicaties van een Bank. In juli van datzelfde jaar contract binnengehaald voor outsourcing Mainframe Applicatie Beheer voor de periode van vijf jaar. Een aantal medewerkers komen over van KAS BANK NV naar Addition Knowledge House BV.

2009 Uitbreiding

Uitbreiding dienstverlening naar nieuwe klanten. Pensioenfondsen, banken en verzekeraars weten hun weg te vinden naar de expertise gebieden van Addition.

December 2007 Oprichting Addition Knowledge House

24 december 2007, oprichting Addition Knowledge House BV door KAS BANK NV en Addition Group BV. Doelstelling is de flexibele schil te verzorgen alsmede Adabas Natural Applicatie Management te verzorgen.

Neem contact met ons op

Opdrachten 

janhendrik@addition.nu

djoeke@addition.nu

Recruitment                         

martine@addition.nu

Regulatory Reporting           

henri@addition.nu

Onze certificeringen

ISAE 3402 Type I

In een type I rapportage is een beschrijving opgenomen en een verklaring van de accountant over de opzet en het bestaan van het control framework. Doordat een ISAE 3402 type I rapport betrekking heeft op één specifieke datum is een type I rapportage is voor een gebruikersorganisatie en haar accountant beperkt bruikbaar omdat hieruit niet blijkt of maatregelen ook goed gewerkt hebben gedurende een periode.

ISAE 3402 Type II

Een ISAE 3402 type II rapport is inhoudelijk hetzelfde rapport als een type I rapport. Hierbij is alleen in de verklaring van de accountant nog opgenomen dat de beschreven beheersmaatregelen over een periode van minimaal zes maanden* effectief gewerkt hebben. De controle is ook veel intensiever dan een type I audit; dagelijkse beheersmaatregelen worden worden tussen de 15 tot 25 keer per jaar getoetst op hun effectieve werking.

NEN 4400-1

Voldoet aan de eisen van NEN 4400-1:2017 met betrekking tot de aangifte en afdracht van loonbelasting en omzet belasting, loonbelasting niet in strijd met de Wml, het administreren van identiteitsdocumenten, het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland, alsmede het voldoen aan de eisen met betrekking tot in-en doorlenen of uitbesteden van werk. De inspectie bevindingen alsmede onderbouwing van eventuele uitsluitingen zijn gerapporteerd in het inspectierapport. Dit insectie certificaat biedt toegang tot inschrijving in het register Normering Arbeid, dat te raadplegen is op www.normeringarbeid.nl.

Zij kozen voor Addition

Stuur hier je CV en op en laat ons weten naar wat voor werk je opzoek bent.


 

Meld je aan voor de Job Alerts, krijg als eerste onze nieuwste vacatures te zien![mc4wp_form id=”3659″]